PERKEMBANGAN KERAJAAN MAJAPAHIT

PERKEMBANGAN KERAJAAN MAJAPAHIT
Majapahit adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1293 hingga 1500 AD. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai kepulauan itu dan dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuatannya diperluas dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Melayu, Kalimantan, ke Indonesia timur, walaupun kekuasaannya masih diperdebatkan.

Sebelum penubuhan Majapahit, Singhasari menjadi pemerintahan yang paling berkuasa di Jawa. Ia adalah kebimbangan Khan, Khan, penguasa dinasti Yuan di China. Beliau menghantar utusan bernama Meng Chi ke Singhasari menuntut penghormatan. Kertanagara, yang terakhir dari pegawai kerajaan Singhasari enggan membayar penghormatan itu dan menghina utusan itu dengan merosakkan wajahnya dan memotong telinganya. Saya fikir Khan marah dan meninggalkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293.

Pada masa itu, Jayakatwang, Duke of Kediri, telah meruntuhkan dan membunuh Republik Rakyat. Pada saran Aria Wiraraja, Jayakatwang menawarkan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantunya, yang datang menyerah. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat yang berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin melayani Jayakatwang. Jawapan surat terdahulu diterima dengan baik. Raden Wijaya kemudian menerima hutan Tarik. Dia membuka hutan dan membina sebuah bandar baru.

Pekan ini disebut Majapahit, yang namanya berasal dari buah, dan rasa itu "pahit." Apabila tentera Mongol tiba, Wijaya bergabung dengan Mongol untuk berperang melawan Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berpaling menyerang sekutu Mongolnya, memaksa mereka untuk menarik pasukannya panik kerana mereka berada di tanah asing.

Ia juga merupakan peluang terakhir mereka untuk menangkap monsun untuk pulang ke rumah, atau mereka perlu menunggu enam bulan lagi di pulau asing.

<

0 Response to "PERKEMBANGAN KERAJAAN MAJAPAHIT"

Post a Comment